Ewa Domagała

Właścicielka

Jestem dyplomowaną pielęgniarką z kilkuletnim stażem pracy w placówkach medycznych oraz ukończonym kursem kwalifikacyjnym w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Pracowałam za granicą koordynując projekty opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo oraz brałam udział w badaniach klinicznych związanych z leczeniem osób po urazach rdzenia kręgowego.
Zależy mi na tym, aby utrzymując wysokie standardy świadczonych usług, stworzyć osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym jak najlepsze warunki w powrocie do zdrowia i codziennego życia.
Współpracuję z ludźmi świetnie przygotowanymi merytorycznie, dla których wykonywana praca to nie tylko rutynowe czynności, ale przede wszystkim obowiązek troski i wsparcia psychicznego.
Wszystkie osoby pełniące obowiązki opiekunek zostały przez nas przeszkolone w zakresie przepisów BHP oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszam Państwa do współpracy z nami

Nasi pracownicy:

Małgorzata Zitta-Demczuk

KOORDYNATORKA USŁUG

Ukończyła Liceum Medyczne w Gliwicach, posiada doświadczenie w opiece nad osobami chorymi i starszymi. Małgosia  zajmuje się koordynacją zadań w relacjach Podopieczny – Opiekun. Czuwa na prawidłowością przebiegu opieki, szybko i profesjonalnie reaguje w sytuacjach awaryjnych. Jest osobą dobrze zorganizowaną i kompetentną.

Justyna

Opiekunka, posiada tytuł opiekuna medycznego, studiuje ratownictwo medyczne w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, współpracuje z nami od marca 2016 roku. Justyna jest osobą bardzo chętną do pomocy, empatyczną. Posiada doświadczenie w opiece nad pacjentem onkologicznym oraz pacjentem z demencją.

Joanna K.

Z zawodu pedagog z powołania opiekunka  Przez rok zajmowała się osobami starszymi na terenie Niemiec, posiada doświadczenie w opiece nad pacjentami leżącymi, pacjentem z demencją oraz chorobą Alzheimera. Współpracuje z nami od lutego 2016 r.

Basia

Opiekunka – współpracuje z nami od lipca 2013 roku,  ukończyła kurs Opiekuna Osób Starszych w Centrum Kształcenia i Doskonalenia  Kadr w Zabrzu. Przed podjęciem pracy opiekuna odbyła praktyki i staże w Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej oraz PCK Gliwice. Posiada 2 letnie doświadczenie w opiece nad pacjentami  leżącymi , po udarze oraz osobami starszymi.

Ania J.

Opiekunka –  ukończyła Liceum Medyczne w Zespole Szkół Medycznych. Przez okres 1,5 roku pracowała na stanowisku pomocy pielęgniarskiej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w  Atenach. W latach 2003 -2006 była zatrudniona przez ateńską agencję pracy w charakterze opiekunki osób starszych. Ania współpracuje z nami od lipca 2014r  i zajmuje się pacjentami wymagającymi stałego dozoru ze względu na zły stan zdrowia.

Jola

Opiekunka – ukończyła Studium medyczne w Zabrzu uzyskując tytuł higienistki. W tym zawodzie pracowała ponad 17 lat. Ukończyła również kurs Opiekuna Osób Starszych z nauką jeż. niemieckiego. Przez okres 2ch lat pracowała na stanowisku Opiekunki w Niemczech. Posiada doświadczenie w opiece nad pacjentem leżącym, cierpiącym na chorobę Alzheimera oraz Parkinsona. Współpracuje z nami od stycznia 2014 r

Grażyna T.

Opiekunka –  ukończyła kurs opiekunki środowiskowej oraz szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi przebywającymi w środowiskach domowych. Posiada 7 letnie doświadczenie w opiece nad pacjentami z demencją oraz chorobą Alzheimera. Grażyna współpracuje z nami od lutego 2014r.

Ewa

Opiekunka –  w 2007r. ukończyła kurs opieki nad osobami starszymi , odbyła praktyki w Domu  Pomocy „Nadzieja” w Knurowie. Współpracuje z nami od lipca 2014 r opiekując się osobami obłożnie chorymi, leżącymi. Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne zapobiegając powikłaniom związanym z długotrwałym unieruchomieniem pacjentów..

Walentyna

Opiekunka, ukończyła kurs opiekuna osób starszych, posiada  wiedzę i doświadczenie w opiece nad pacjentem leżącym, wymagającym stałych zabiegów pielęgnacyjnych.  Zawsze gotowa do niesienia pomocy.

Klaudia

Opiekunka – Posiada gruntowną wiedzę i doświadczenie  w zakresie opieki nad pacjentami  w stanach terminalnych oraz doświadczeniem w opiece paliatywnej.  Jest osobą bardzo pogodną, empatyczną, łatwo nawiązującą kontakt z podopiecznym. Posiada bardzo pozytywne opinie ze strony podopiecznych  Współpracuje z nami od sierpnia 2014r

Irena

Opiekunka –  przez 7 lat pracowała w Niemczech w charakterze opiekuna osoby z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Posiada również doświadczenie w opiece nad pacjentem onkologicznym oraz z chorobą Parkinsona. Irena współpracuje z nami od sierpnia 2014r i posiada opinie osoby bardzo rzetelnej, uczciwej, bardzo lubianej przez naszych podopiecznych i ich rodziny.

Halina

Opiekunka – podjęła współpracę z nami w lipcu 2014 roku. Ukończyła kurs opiekunki osób starszych, specjalizuje się w opiece nad pacjentem z demencją i pacjentami we wczesnym etapie rozwoju choroby Alzheimera. Ma również   doświadczenie w opiece nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

Zofia

Opiekunka, pracuje u nas od stycznia 2016r. , zajmuje się pacjentami  przewlekle chorymi – wymagającymi stałych zabiegów pielęgnacyjnych oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zofia jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę, lubi rozmawiać i aktywizować naszych podopiecznych.

Ania K

Opiekunka, współpracuje z nami od stycznia 2015r.  ma wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami przewlekle chorymi / po udarach, chorobach układu krążenia oraz unieruchomionych ze względu na podeszły wiek/.Przez okres 5 lat pracowała za granicą, sprawując opiekę całodobową . Posiada dużą wiedzę w zakresie pielęgnacji i zapobieganiu powikłaniom u osób chorych – leżących.

.

Sabina

Opiekunka, podjęła z nami współpracę w lipcu 2015r., sprawuje nadzór nad osobami starszymi –  chodzącymi,  pomagając im w codziennych czynnościach. Dużo czasu poświęca na aktywizację osób w podeszłym wieku, prowadzi terapie zajęciowe, łatwo nawiązuje kontakt z podopiecznym.

Wiesława

Opiekunka, podjęła z nami współpracę w listopadzie 2015r, pracowała w Grecji, opiekując się osobami niepełnosprawnymi. Delegowana do opieki polegającej na nadzorze, lubi prace gospodarcze, świetnie gotuje i umila czas naszym podopiecznym.

Marzena

Opiekunka , ukończyła kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, posiada 2 letnie doświadczenie w opiece nad pacjentem onkologicznym oraz 10 letnie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi w Niemczech.

Urszula

Opiekunka, współpracuje z nami od grudnia 2015r. delegowana do opieki całodobowej nad podopiecznymi  z demencją, sprawując nadzór i pomagając w codziennych czynnościach. Jest osobą energiczną i  łatwo nawiązującą kontakt z podopiecznymi.

Dalia

Opiekunka, współpracuje z nami od  lutego 2014r., jest wydelegowana do opieki całodobowej. Ukończyła kurs opiekunki osób starszych, posiada duże umiejętności interpersonalne przez co szybko nawiązuje pozytywne relacje z podopiecznym.

Małgorzata Ł.

Opiekunka, interesuje się naturoterapią, ziołolecznictwem oraz zdrowym stylem życia. Małgosia jest osobą bardzo   rzetelną, życzliwą i godną zaufania. Bardzo łatwo nawiązuje kontakty z podopiecznymi, aktywizuje osoby starsze z problemem depresji. Delegowana do opieki krótkoterminowej.

Anna K.

Opiekunka, przez 15 lat była wolontariuszką w gliwickim Caritas oraz w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych. Ukończyła kurs opiekunki osób niepełnosprawnych. Pracowała za granicą opiekując się osobą przewlekle chorą – leżącą. Ania jest osobą opanowaną i bardzo ukierunkowaną na potrzeby podopiecznych.

Małgorzata Ż.

Opiekunka, współpracuje z nami od marca 2016r. ukończyła roczny kurs opiekuna medycznego w Policealnej Szkole Medycznej w Zabrzu, zakończony egzaminem państwowym. Posiada doświadczenie w opiece nad pacjentem onkologicznym oraz  po udarze. Dobrze sobie radzi w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych.

Joanna S.

Opiekunka, współpracuje z nami od lutego 2015r.  ukończyła kurs opiekunki osób starszych, posiada wieloletnie doświadczenie w opiece i pielęgnacji osób starszych i chorych. Bardzo zaangażowana i kompetentna. Jest osobą spokojną, wywarzoną i cierpliwą.

Ela

Opiekunka, współpracuje z nami od lipca 2015r. Zajmuje się podopiecznymi którzy ze względu na podeszły wiek nie radzą sobie w codziennych czynnościach. Lubi prace gospodarcze i kulinarne.

Grażyna P.

Opiekunka, współpracuje z nami od marca 2016r. Wydelegowana do opieki polegającej na nadzorze oraz nad pacjentami leżącymi wymagającymi podstawowych zabiegów higieniczno- pielęgnacyjnych.

Józefa

Opiekunka, pracowała przez wiele lat w Niemczech zajmując się pacjentami z demencją oraz chorobą Alzheimera. Wydelegowana do opieki całodobowej. Jest osobą pogodną, cierpliwą , szybko aklimatyzującą się w nowych warunkach.

Nasi Rehabilitanci:

Bernadetta 

Dyplom mgr fizjoterapii. Od 2008 r pracowała w Szpitalach Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnych oraz NZOZ- ach zajmując się pacjentami po urazach i zabiegach operacyjnych. Brała udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych w temacie nowoczesnych technik diagnostyki i terapii fizykalnych. Posiada liczne certyfikaty ukończenia kursów doszkalających w zakresie  rehabilitacji ogólnej oraz schorzeń kręgosłupa. Współpracuje z nami od sierpnia 2014r.

Jakub

Pracuje jako fizjoterapeuta od 2011 roku. Posiada dyplom mgr  fizjoterapii. W swojej karierze zawodowej prowadził  pacjentów ze schorzeniami takimi jak: udary, stwardnienie rozsiane , dyskopatie, skoliozy i wady stóp  oraz rehabilitacje  pacjentów po urazach i osób starszych po unieruchomieniach. W pracy wykorzystuje  metody terapii manualnej , PNF, McKenzie, kinesiotaping, Kinetic Control, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Posiada  sprzęt do domowych zabiegów fizykalnych którym wspomaga  terapie.