Zapraszamy do podjęcia u nas pracy w zawodzie opiekunki osób starszych. 

Oferujemy korzystne warunki finansowe, wsparcie koordynatora, szkolenia  oraz możliwość rozwoju w naszej firmie.

Wymagamy :

-doświadczenia

-predyspozycji do wykonywania  zawodu opiekuna / empatia, chęć niesienia pomocy innym, /

-rozumienia problematyki związanej z opieką nad osobami starszymi,

-dyspozycyjności.

Skontaktuj się z nami i dołącz do naszego Zespołu!