USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dynamiczne, wciąż rosnące tempo życia niejednokrotnie zmusza nas do podjęcia trudnej decyzji zapewnienia naszym Bliskim opieki ze strony osób trzecich. Często bywa tak, że osoba starsza pozostawiona sam na sam z przypadkowym opiekunem, nieprawidłowo ocenia poziom opieki, co stwarza ryzyko różnego rodzaju zagrożeń. Usługi opiekuńcze kierujemy do osób starszych, chorych i samotnych, których aktywność, ze względu na podeszły wiek lub chorobę, uległa pogorszeniu, a zatem wymagają pomocy w codziennych czynnościach.

Przykładowe obowiązki opiekuna:

 • przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,
 • pomoc przy spożywaniu posiłków,
 • zmiana bielizny osobistej, pościelowej i odzieży,
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • pomoc w czynnościach higienicznych (mycie, kąpanie),
 • umawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem, realizacja recept,
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza (smarowanie, okłady, podawanie leków),
 • układanie chorego w łóżku, pomoc przy zmianie pozycji,
 • toaleta odleżynowa,
 • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, aktywizacja,
 • pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych,
 • inne w zależności od potrzeb.